نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مرغ تازه تنظیم بازاری (کیلویی)

این محصول تمام شد

ناموجود

سینه مرغ بی کتف ممتاز 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

65,000

تومان

قیمت سبدینو

48,900

تومان

اضافه کردن به سبد

ران بی پوست مرغ 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

41,000

تومان

قیمت سبدینو

33,900

تومان

اضافه کردن به سبد

سینه بدون استخوان با کتف ممتاز 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

58,000

تومان

قیمت سبدینو

47,900

تومان

اضافه کردن به سبد

فیله مرغ ممتاز 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

69,000

تومان

قیمت سبدینو

59,950

تومان

اضافه کردن به سبد

مغز ران مرغ ممتاز 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

58,000

تومان

قیمت سبدینو

38,000

تومان

اضافه کردن به سبد

ساق مرغ بی پوست ممتاز 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

58,000

تومان

قیمت سبدینو

42,000

تومان

اضافه کردن به سبد

بال بی نوک مرغ ممتاز 1 کیلوگرم

این محصول تمام شد

ناموجود

بازو (کتف) مرغ ممتاز 1 کیلوگرم

قیمت قصابی

34,000

تومان

قیمت سبدینو

28,000

تومان

اضافه کردن به سبد

سینه مرغ چرخ کرده

قیمت قصابی

60,000

تومان

قیمت سبدینو

49,000

تومان

اضافه کردن به سبد

بال و بازو (کتف) مرغ ممتاز 1 کیلوگرم

این محصول تمام شد

ناموجود

مرغ کامل بدون آنتی بیوتیک هر 1 کیلویی

این محصول تمام شد

ناموجود

شنسیل مرغ با آرد 1 کیلوگرم ممتاز

این محصول تمام شد

ناموجود

مرغ شکم پر کیلویی

این محصول تمام شد

ناموجود